اتریش این سرنوشت اتریش برای حکومت جهان است

اتریش یکی از کشورهای اروپای غربی است. پایتخت آن وین است. این کشور از شمال با آلمان و جمهوری چک، از شرق با اسلوواکی و مجارستان، از جنوب با ایتالیا و اسلوونی و از غرب با سوئیس و لیختنشتاین هم‌مرز است. در ۱۹۳۳ انگلبرت دولفوس حکومتی با گرایش‌های فاشیستی برپا کرد. در ۱۹۳۸ هیتلر کشور اتریش را به آلمان منضم کرد. بعد از پایان جنگ دوم جهانی اتریش به اشغال متفقین درآمد و از ۱۹۵۵ به صورت جمهوری فعلی درآمد.

حدود ۶۰٪ این کشور را رشته کوه‌های آلپ شرقی شامل می‌شوند. این کشور از شمال با آلمان و جمهوری چک، از شرق با اسلوواکی و مجارستان، از جنوب با ایتالیا و اسلوونی و از غرب با سوئیس و لیختنشتاین هم‌مرز است.

جمعیت این کشورهشت میلیون و ۱۹۹ هزار و ۷۸۳ نفر است که میانگین سنی آنها۳/۴۱ سال است. امید به زندگی در بدو تولد در این کشور برای زنان ۲۶/۸۲ سال و برای مردان ۳۲/۷۶ سال است. ۷۳/۶درصدازمردم این کشور پیرو کلیسای کاتولیک رم،۷/۴درصد پروتستان، ۲/۴درصد مسلمان هستند. زبان رسمی این کشور آلمانی است اما در برخی فدرال‌ها زبان‌های دیگری هم به عنوان زبان رسمی شناخته می‌شوند.

اتریش دارای موسیقی ای قویست. بر اساس افسانه ها پرچم کشور اتریش منسوب به دوک لئوپولد پنجم از فرمانروایان اتریش در اواخر قرن ۱۲ ام و پیامد جنگهای او در دوران جنگهای صلیبی است. پس از یک نبرد سخت، لباس او که تماما سفید بود سر تا پا آغشته به خون شد. زمانیکه دوک کمربندش را گشود، تنها قسمتی از لباس که زیر کمربند بود سفید مانده بود. بعدها این منظره تبدیل به سمبلی شد و پرچم اتریش از آن الهام گرفته شد.

مجلس اتریش در پایتخت این کشور، وین، مستقر است. اتریش در سال ۱۹۲۰ به کشوری جمهوری بر پایه دموکراسی پارلمانی تبدیل شد. رئیس حکومت در این کشور رئیس جمهور یا به بیانی دقیق‌تر رئیس فدرال‌ است که به طور مستقیم با رای مردم انتخاب می‌شود. دوره ریاست او شش ساله است. دولت از رئیس دیوان عالی، معاون رئیس دیوان عالی کشور و وزراء  تشکیل یافته است. هر ایالت دارای یک حکومت و نظارت منطقه‌ای هستند.

منتخب تورهای اتریش